GUV Goede doelen fonds

Steun op humanitair vlak vanaf 1 januari 2019

De Stichting GUV Goede doelen fonds is opgericht op 7 juni 2018.

Het doel:

Het financieel danwel anderszins ondersteunen van lokale/regionale goede doelen met een humanitaire achtergrond, alsmede het verwerven en beheren van middelen, nodig ter verwezenlijking van voormeld doel, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Aanvragen steun:

Na het verkrijgen van de gelden zal het bestuur dit conform de statuten gaan uitgeven aan activiteiten die de doelstelling van de stichting ondersteunen. Algemene uitgangspunten bij het toekennen van gelden: - handelen binnen door de statuten gegeven ruimte - door het bestuur nader te bepalen uitgangspunten of op te stellen reglementen. - aanvraagformulier via de website te downloaden en per post in te zenden - uit de aanvraag dient te blijken dat er aandacht is geweest om de kosten laag te houden en er ook zelf werkzaamheden worden verricht.


Hieronder kunt u de statuten en het beleidsplan van de Stichting downloaden


Beleidsplan 2018 Stichting GUV Goede doelen fonds 


Statuten Stichting GUV Goede doelen fonds Jaarverslag

Aangezien de stichting GUV Goede doelen fonds net opgericht is, is er nog geen jaarverslag beschikbaar.