Kinderuitvaarten - Helaas komt het voor.....

Het meest moeilijke in het werken in de uitvaartbegeleiding is wel het omgaan met het overlijden van een kind.
Het overlijden van een kind is zoiets onwerkelijks en onbegrijpelijks dat dat ook een
uitvaartbegeleider aangrijpt. Ook wij staan dan met tranen in de ogen op moeilijke momenten.
Toch moeten wij professioneel genoeg zijn om de ouders ter zijde te staan.
Wij kunnen dan helpen en ondersteunen om zo zelfs het moeilijkste afscheid te begeleiden.
 
GUV rekent voor de begeleiding van de uitvaartbegeleider
bij uitvaarten van kinderen t/m 18 jaar een lager tarief.

Een knuffel op de kinderkist
Om onze begeleiding in deze bijzondere sterfgevallen nog beter te kunnen vormgeven, hebben wij zeer veel informatie verzameld. Daarnaast hebben de medewerkers van GUV zich geschoold in de begeleiding van ouders die afscheid moeten nemen van een kind.
Daardoor kunnen wij in juist deze moeilijke situatie veel voor hen betekenen.

Juist omdat het overlijden van een kind zeer ingrijpend en emotioneel is, is het van groot belang dat de uitvaart en alles daar omheen met de grootste zorg wordt benaderd, begeleid en voorbereid.
Als uitvaartbegeleider proberen wij de ouders te ondersteunen 
door hen o.a. te informeren over de diverse mogelijkheden en manieren waarop men invulling kan geven aan de uitvaart en de dagen daarvóór.

 

Vlinder op witte rozen

Daarvoor hebben wij een speciale informatiemap waarin een indruk gegeven wordt van de vele mogelijkheden rondom baby- en kinderuitvaarten. Wij zijn ons ervan 
bewust dat in korte tijd zeer pijnlijke, verdrietige beslissingen moeten worden genomen en proberen ons uiterste best te doen mensen zo zorgvuldig mogelijk daarin te begeleiden.