Yarden pakketverzekering geen probleem bij GUV

GUV Uitvaartzorg informeert over Yarden:

Kostenstijgingen sinds 2007 voor rekening Yarden verzekerde!

De uitvaartpakketverzekering bij Yarden wordt, zo stelt Yarden in, “ere” hersteld?
Niets is minder waar. Leest u maar verder!

Wijziging van 2007 nu volgens Yarden zelf “ongeldig”

De verzekerde waarde van 3.733,74 euro werd in 2007 een verzekerd bedrag van 2.346,12 euro. De rest kregen de nabestaanden als een “sigaar uit eigen doos” alleen als men, gedwongen klant werd van Yarden Uitvaartverzorging.
Nu stuurt Yarden een brief naar alle pakketverzekerden met een wijziging per 1 augustus 2019. De directie van Yarden (AM Magazine juli 2019) stelt: “Verzekerden zijn blij dat ze een pakket hebben.” Dit is echter geenszins het geval als in de brief aan de verzekerden te lezen is dat de waarde van het pakket nu nog maar 3.201,00 is. Daarboven betaalt men alles zelf. Dat is dus een verkapte sommenverzekering. En daar heeft men dan al die jaren premie voor betaald!

Alle kostenstijgingen voor rekening van de verzekerde!

Yarden stelt: “Daarmee heeft de verzekerde toch nog alle inflatie en kostenstijgingen vanaf 2007 tot en met 2019 meegekregen.” Het pakket was in 2007 3.733,74 euro waard (brief van Yarden in 2007) en nu 3.201,00 euro volgens de brief die alle pakket-verzekerden hebben ontvangen. Neemt men de inflatie mee over de afgelopen 12 jaren van 21,21% (CBS CPI), dan is de waardedaling enorm, namelijk 645,76 euro. Zo komen alle kostenstijgingen sinds 2007 voor rekening van de verzekerde!

GUV biedt de oplossing: bel GUV! - de laagste tarieven - GUV 1.500 goedkoper!

Yarden geeft nu een waarde van slechts 3.201 euro aan. Als GUV de uitvaart doet betaalt Yarden 2.364,39 euro, dus 836,61 minder. Omdat GUV echter in totaal rond de 1.500 euro lagere tarieven hanteert, is men uiteindelijk zeer veel goedkoper uit bij de keuze voor GUV. Hieronder ziet u een vergelijk van de eerste drie kostenposten volgens de website van Yarden en de prijslijst gehanteerd door GUV. Daar is GUV al 935 euro goedkoper!

Yarden GUV 
Basiskosten 2.600 1.575
Kist in basis 375
Overbrengen 320 255
Verzorging 220 in overbrengen
Totaal 3.140 2.205
GUV goedkoper 935

GUV kan voor alle (Yarden)verzekerden de uitvaart begeleiden.

Rechtstreeks GUV bellen betekent voor nabestaanden GUV kwaliteit én lagere kosten!

Wij regelen voor u ook de afhandeling van de verzekering. Zo hoeft u niet meer in contact te treden met een organisatie die u wel verzekerde, maar u nu de dupe laat worden!