GUV Nieuws

21 Juli 2016

Wetsvoorstel gaat erfgenamen beter beschermen


Vanaf 1 september zijn erfgenamen beter beschermt tegen het erven van schulden. Op 8 juni 2016 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen waardoor erfgenamen zich beter kunnen beschermen tegen het erven van een onverwachte schuld van een overleden naaste. Het komt vaak voor dat erfgenamen een nalatenschap aanvaarden, zonder dat ze zich bewust zijn van de mogelijke schulden die ze hiermee overnemen.

Per ongeluk een schuld aanvaarden

Wanneer iemand zich gedraagt als een erfgenaam, kan dit leiden tot een zuivere aanvaarding van een erfenis. Het meenemen van spullen van de erflater uit de woning, kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de volledige erfenis automatisch wordt aanvaard. Inclusief de aanwezige schulden. De keuze om spullen mee te nemen kan niet worden teruggedraaid . Zo zit je dus vast aan de erfenis zonder dat je hier weet van had. Dit kan ervoor zorgen dat er met het eigen vermogen schuld moet worden afgelost van de erflater. Vanaf 1 september is dit niet meer het geval. Dan is er pas sprake van een zuivere aanvaarding wanneer de erfgenaam spullen verkocht, of gebruikt heeft voor andere financiële doeleinden.

Verzoek bescherming privévermogen

Ook wordt er een uitzondering gemaakt voor gevallen waarin er voor het overlijden niet duidelijk was dat de erflater een schuld had door een onrechtmatige handeling. Er kan hiervoor een clausule worden opgesteld, waarbij de erfgenaam de kantonrechter kan verzoeken om bescherming van zijn privévermogen.

Zuiver of beneficiar aanvaarden

Er zijn twee manieren waarop een aanvaarding tot stand kan komen, namelijk zuiver of beneficiar. Beneficiar wil zeggen dat de erfenis alleen geaccepteerd wordt, wanneer er sprake is van een positief saldo (bezittingen zijn groter dan de schulden).
De wetsvoorstellen zijn (nog) niet grondig beschreven en includeren niet alle situaties. Tot de wet volledig is ingevuld, is het dus verstandig, om nog steeds niet zuiver te aanvaarden, maar nog altijd beneficiar, zodat u niet onverwacht in een vervelende situatie belandt.