Stichting GUV Goede doelen fonds

Steun op humanitair vlak vanaf 1 januari 2019

De Stichting GUV Goede doelen fonds is opgericht op 7 juni 2018.
RSIN: 8588.70.046

Het doel:

Het financieel danwel anderszins ondersteunen van lokale/regionale goede doelen met een humanitaire achtergrond, alsmede het verwerven en beheren van middelen, nodig ter verwezenlijking van voormeld doel, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Aanvragen steun:

Na het verkrijgen van de gelden zal het bestuur dit conform de statuten gaan uitgeven aan activiteiten die de doelstelling van de stichting ondersteunen. Algemene uitgangspunten bij het toekennen van gelden: - handelen binnen door de statuten gegeven ruimte - door het bestuur nader te bepalen uitgangspunten of op te stellen reglementen. - aanvraagformulier via de website te downloaden en per mail in te zenden naar goededoelenfonds@guv.nl - uit de aanvraag dient te blijken dat er aandacht is geweest om de kosten laag te houden en er ook zelf werkzaamheden worden verricht. 

Alleen bereikbaar per mail:

Het GUV Goede doelen fonds is niet telefonisch of per post bereikbaar, alleen per mail.

Klik hier en stuur uw vraag per e-mail

 

Hieronder kunt u het aanvraagformulier, de statuten, het beleidsplannen en de financiële verantwoordingen van de Stichting downloaden: