GUV Nieuws

28 November 2016

Wereldlichtjesdag


GUV organiseert bijeenkomst op WereldlichtjesdagWe geven onze kinderen een lichtje op zondagavond 11 december 2016 Wereldlichtjesdag wordt gehouden op iedere tweede zondag in de maand december. December is de “donkerste” tijd van het jaar. Niet alleen de schemering valt vroeg in. Vanwege alle feestdagen kan de maand ook als donker aanvoelen als men te maken heeft met een groot verdriet en het gemis van een kind. Door stil te staan bij deze overleden kinderen hopen de medewerkers van GUV nabestaanden een lichtpuntje te bieden in deze donkere dagen. 

Aandacht voor alle overleden kinderen.

Op deze dag, om 19.00 uur ‘s avonds, steken mensen over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Het maakt daarbij niet uit hoe oud het kind was of hoe lang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind! Voor altijd in je hart en gedachten. De wereld wordt zo even letterlijk wat lichter voor mensen die een kind verloren hebben en daarnaast is er het besef dat men niet alleen is met het verdriet. 

De hele wereld in kaarslicht

World Wide Candle Lighting is ontstaan in 1997 in Amerika. Inmiddels worden er nu op de hele wereld op de tweede zondag van december om 19.00 uur lokale tijd kaarsen aangestoken voor onze overleden kinderen. Omdat we in verschillende tijdzones leven is het idee dat er die dag ieder uur ergens op de wereld kaarsen worden aangestoken voor een overleden kind. Zo gaat in 24 uur een golf van licht over de hele wereld. 

Aandacht voor elk kind

Een belangrijk onderdeel is ook het noemen van de namen van de overleden kinderen. Ook als men zijn kind nog geen naam heeft kunnen geven bij overlijden zal daar door GUV zorgvuldig aandacht aan worden besteed. Iedereen die een (of meer) overleden kind(eren) wil herdenken is van harte uitgenodigd de herdenkingsbijeenkomst bij te wonen. Dat kunnen ouders zijn die zelf een kind verloren hebben, maar ook broertjes, zusjes, opa’s en oma’s, andere familieleden en vrienden. 

Aanvang 19.00 uur, inloop 18.30 uur - warme kleding.

Vanaf 18.30 uur is men van harte welkom bij Crematorium GUV, Romienendiek 2a, 7122 PA Aalten. De herdenkingsbijeenkomst begint om 19.00 met een lichtritueel en duurt tot ongeveer 20.00 uur. Aansluitend is er gelegenheid om koffie/thee te drinken. Toegang en koffie/thee zijn gratis. 
Het lichtritueel zal buiten plaats vinden, dus men dient te zorgen voor warme kleding. Als iemand slecht ter been is of niet lang kan staan kan dit vermeld worden bij het aanmelden, dan zorgt GUV voor een zitplaats. Bij slecht weer wordt er naar binnen uitgeweken. 

Graag aanmelden

We horen graag of u erbij wilt zijn. Aanmelden kan door te mailen naar: thema@guv.nl of als u geen e-mail heeft, door te bellen met 0900 - 7007000. Wilt u uw eigen (klein-)kind herdenken met naamsvermelding, geeft u dit dan direct bij aanmelding aan (uiterlijk donderdag 8 december).