GUV Nieuws

01 Februari 2017

GUV Steunt Vrienden van Beth San met geluid


Op initiatief van Heidi Rave, lid van het bestuur van Vrienden van Beth San, maar ook werkzaam bij GUV als uitvaartconsulente is aan Beth San een mobiele geluidsinstallatie geschonken. Bij Beth San worden diverse activiteiten voor ouderen georganiseerd waarbij een mobiele geluidsinstallatie heel welkom is! Zoals bv bewegen op muziek, de zang en buitenactiviteiten.

De stichting Vrienden van Beth San draagt de bewoners van Beth San een warm hart toe en zorgt voor extra’s die niet binnen het zorgbudget vallen. Zij zorgen o.a. voor liedjesbingo’s en de avondvierdaagse maar ook voor andere zaken waar geen budget voor aanwezig is.
Zo kwam via Elise Houwers, Coördinator welzijn bij Marga Klompé de vraag naar een geluidsinstallatie bij de Vrienden van Beth San binnen.

 Heidi Rave: “Als penningmeester van de Vrienden van Beth San heb ik deelgenomen aan een vergadering van het bestuur van de Vrienden van Beth San en besloten we medewerking te verlenen. Toen ik bij GUV vroeg of zij wilden helpen met de keuze verrasten zij me. Niet alleen hebben ze een passend apparaat gevonden, maar ze boden ook aan bij te dragen in de kosten! Tijdens een overleg met Bert van Asselt, directeur GUV, werd namelijk besloten hier een bijdrage aan te leveren van 300 euro! Dat was natuurlijk een goed bericht.”

Elise Houwers gaf weer waarom een mobiele geluidsinstallatie nodig is: “Wij hebben veel activiteiten waarbij we de spreker goed verstaanbaar moeten maken en waar stemverheffing niet voldoende is. Daarbij is een mobiel apparaat waar een draadloze microfoon bij zit een geweldige uitkomst. Dit is voor veel van onze activiteiten inzetbaar en we zijn er erg blij mee!”

Birgit van Veldhuizen-van Oort, (regiomanager Aalten-Bredevoort) vult aan: “We zijn erg blij met de Vrienden van Beth San. Ze geven ons vaak die extra mogelijkheid om wat voor de bewoners te doen en ze zijn ook nog eens erg actief. Zo haalden ze een Dorus imitator naar Beth San waar de bewoners erg van genoten. Het is goed om deze mensen wat extra’s te geven en daarin zijn de Vrienden van Beth San een belangrijke steun. We zijn helemaal blij dat GUV ook nog eens een bijdrage doet zodat er een goed systeem gekocht kon worden.”

Bert van Asselt van GUV was blij te kunnen steunen. “Uit eigen ervaring weet ik hoe betrokken de Vrienden van Beth San zijn bij het wel en wee van de bewoners. Zij kunnen, in overleg met de zorg in Beth San echt leuke dingen doen voor de mensen. Omdat wij dat waarderen, was ik blij een bijdrage te kunnen doen, zowel bij het verstrekken van de kennis van de collega’s als bij een financiële bijdrage. Ik hoop dat de Vrienden van Beth San er nog steeds zijn als het onze tijd is om verzorgd te worden.”

Op de foto v.l.n.r. Birgit van Veldhuizen-van Oort, Heidi Rave, Elise Houwers
Foto: Bert van Asselt