GUV Nieuws

21 Oktober 2013

Herdenkingsavonden De Vlinder


GUV herdenkingsbijeenkomst “De Vlinder”

Maandagavond 14 en dinsdagavond 15 oktober werden in uitvaartcentrum GUV Berkenhove aan de Romienendiek te Aalten twee herdenkingsbijeenkomsten met als thema “De Vlinder” gehouden. Nabestaanden waarvoor GUV Uitvaartverzorging de uitvaart begeleidde in de afgelopen periode werden daarvoor uitgenodigd.

Willy van Eerden en Marijke Don, uitvaartbegeleidsters bij GUV, namen de organisatie van deze avond voor hun rekening: “Wij hebben voor deze herdenkingsavond nabestaanden uitgenodigd waarvan een dierbare tussen 1 juni 2012 en 1 juni 2013 is overleden. Omdat GUV nabestaanden niet alleen van een overlijden tot aan de uitvaart begeleidt, maar ook daarna nog nazorg geboden wordt.

De afgelopen jaren bleek dat dit bij een groot aantal nabestaanden in een behoefte voorziet. We kregen dit jaar echter nog veel meer aanmeldingen dan vorig jaar. We moesten, om de aandacht voor de nabestaanden te garanderen, het op twee verschillende avonden houden. De herdenkingsavond is nu een vast onderdeel van onze nazorg geworden. We horen van nabestaanden dat deze bijeenkomsten extra steun bieden in het rouwproces.”

Tijdens de herdenkingsavond “De Vlinder” werden sfeervolle teksten en gedichten afgewisseld met passende muziek van o.a. Eric Clapton – Tears in Heaven. Margreet Beerda nam het thema “De Vlinder” voor haar rekening. Zij nam de nabestaanden mee in haar inspirerende verhaal en droeg gedichten voor die op de nabestaanden overkwamen en hen raakten. De avond werd muzikaal ondersteund door Iwan Koster en Paul Jansen, waarnemend directeur respectievelijk administratief medewerker bij GUV.

Zo werden de dierbaren op een hartverwarmende wijze herdacht. Deze herdenkingsavond zorgt voor een andere wijze belichten van het rouwproces en dat gaf velen nog weer een steun in de rug.

De naam van de overleden dierbare werd in het voetlicht gezet door een kaarsje met een kokertje er omheen in de symbolische “Vlindertuin” te plaatsen. Zo straalde de overledene in de tuin. Het bekende lied van Marco Borsato: “De Vlinder” was een personificatie van het thema.

De vlinders kwamen tijdens het noemen van de dierbaren op het videoscherm weer terug. De tuin was voorin de aula van GUV Berkenhove uitgebeeld. De nabestaande kregen na afloop een zakje met gedichtje en een vlinder als herinnering mee naar huis.

De herdenkingsavonden werden in totaal door rond de 320 nabestaanden bezocht.

De organisatrices van GUV waren dan ook erg tevreden: “We zijn blij dat we voor zoveel mensen wat kunnen betekenen. De nabestaanden hebben blijk gegeven van het feit dat zo’n avond hen aanspreekt.

In de naderhand door de uitvaartbegeleiders van GUV met nabestaanden gevoerde gesprekken, bleek dat we duidelijk voorzien in een behoefte. De nabestaanden gaven te kennen dat zij deze bijeenkomst erg waardeerden. Het riep bij de aanwezigen veel emoties op die ze ook weer een plek konden geven.

De grote verschillen in benadering van rouwen vielen tijdens deze avond weg en men kon ook met elkaar gemeenschappelijk herinneren en gedenken. Dat gaf weer een steun in de rug bij het rouwproces. Nabestaanden gaven aan dat ze hier troost en kracht uit putten. “