GUV Nieuws

29 November 2023

Wereldlichtjesdag bij GUV 2023


 

Zondag 10 december 2023

Samen staan wij stil bij alle kinderen, die op welke leeftijd dan ook, zijn overleden.

Wereldlichtjesdag wordt gehouden op iedere tweede zondag in de maand december. December is de “donkerste” tijd van het jaar. Niet alleen de schemering valt vroeg in. Vanwege alle feestdagen kan de maand ook als donker aanvoelen als je te maken hebt met een groot verdriet en het gemis van een kind. Door stil te staan bij deze overleden kinderen hopen de medewerkers van GUV, nabestaanden een lichtpuntje te bieden in deze donkere dagen.

Op deze dag, om 19.00 uur ‘s avonds, steken mensen over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Het maakt daarbij niet uit hoe oud het kind was of hoe lang het al geleden is. Je kind, ook al is het volwassen, blijft immers je kind! Voor altijd in je hart en gedachten. De wereld wordt zo even letterlijk wat lichter voor mensen die een kind verloren hebben en daarnaast is er het besef dat je niet alleen bent met het verdriet. World Wide Candle Lighting is ontstaan in 1997 in Amerika. Inmiddels worden nu over de hele wereld op de tweede zondag van december om 19.00 uur lokale tijd kaarsen aangestoken voor onze overleden kinderen.

Omdat we in verschillende tijdzones leven, is het idee dat er die dag ieder uur ergens op de wereld kaarsen worden aangestoken voor een overleden kind. Zo gaat in 24 uur een golf van licht over de hele wereld.

Een belangrijk onderdeel is ook het noemen van de namen van de overleden kinderen. Ook als je je kind nog geen naam hebt kunnen geven bij overlijden, zal daar door GUV zorgvuldig aandacht aan worden besteed. Iedereen die één (of meer) overleden kind(eren) wil herdenken is van harte uitgenodigd de herdenkingsbijeenkomst bij te wonen. Dat kunnen ouders zijn die zelf een kind verloren hebben, maar ook broertjes, zusjes, opa’s en oma’s, andere familieleden en vrienden. We hebben dit jaar gekozen voor het thema (knuffel)stenen. Samen zetten wij onze kinderen in het licht en maken wij er een mooie warme avond van!

U kunt zich aanmelden via thema@guv.nl tot zondag 3 december.