GUV Nieuws

30 Januari 2024

Hoger beroep GUV tegen DELA slaagt gedeeltelijk.


GUV Crematoria open voor iedereen – hoger beroep GUV tegen DELA slaagt gedeeltelijk.

Begin 2023 heeft GUV aan DELA kenbaar gemaakt niet langer met DELA te willen samenwerken, omdat naar het oordeel van GUV de kwaliteit van uitvaartverzorging door DELA niet aan de hoge standaard van GUV voldoet. Daarom is aan DELA bericht dat DELA Uitvaartverzorging niet meer welkom is in de twee crematoria van GUV.

DELA heeft daarop GUV voor de rechter gedaagd en in kort geding gevorderd dat GUV DELA moet toelaten tot haar crematoria. De voorzieningenrechter heeft die vordering toegewezen. GUV is daarom in hoger beroep gegaan.

Het gerechtshof heeft nu de uitspraak van de voorzieningenrechter gedeeltelijk vernietigd. In het kort geding had de rechtbank GUV veroordeelt om DELA toe te laten op grond van de aanname dat er sprake was van een duurovereenkomst tussen GUV en DELA. In hoger beroep oordeelt het Gerechtshof nu dat van een duurovereenkomst geen sprake is.

Desondanks moet GUV DELA toelaten tot haar crematoria - net als alle andere uitvaartondernemingen - tenzij er sprake is van een redelijke grond om DELA de toegang te ontzeggen. Omdat de kort geding-procedure zich niet leent voor een uitgebreide beoordeling van de door GUV geuite klachten aan het adres van DELA, oordeelt het gerechtshof voorlopig dat DELA toegelaten moet worden. Het gerechtshof koppelt daaraan geen dwangsom en veroordeelt DELA in de kosten.

GUV had graag gezien dat de reeds ingediende klachten direct in deze kort geding-procedure zouden zijn meegenomen. Nu dat niet het geval is, zal GUV zich beraden over het vervolg en de uitspraak van het gerechtshof respecteren door DELA – wederom – toegang te verlenen.