GUV Nieuws

22 Februari 2023

GUV besluit niet langer met Dela samen te werken


GUV is een uitvaartorganisatie die al sinds 1912 bestaat. GUV is uitvaartverzekeraar die verzekeringen in euro’s aanbied met vrije keuze, uitvaartverzorger in de Achterhoek en heeft twee crematoria en een uitvaartcentrum. Wij hebben een ideologische achtergrond en daaruit vloeit voort hoe wij omgaan met nabestaanden en met overledenen. Wij hebben zeer veel geïnvesteerd in Aalten en de verdere Oost-Achterhoek daar horen o.a. het GUV Crematorium Aalten, het GUV Crematorium Etten en het Afscheidscentrum Wekking in Lichtenvoorde bij. GUV heeft al deze faciliteiten in eerste instantie gerealiseerd voor nabestaanden die voor GUV Uitvaartzorg kiezen. Maar daar is natuurlijk elke ander uitvaartorganisatie welkom die op dezelfde wijze omgaat met nabestaanden en overledenen.

In de afgelopen jaren is steeds vaker en meer gebleken dat Dela een zodanig verschillende denk- en werkwijze heeft dat wij daar niet langer mee kunnen en willen samenwerken. Wij proberen bij alle uitvaarten, of die door GUV geleid wordt of door een collega-organisatie, 150% dienstverlening te bieden. Het is echter gebleken dat bij de samenwerking met de organisatie Dela deze dienstverlening in het gedrang komt. Dit willen wij niet voor nabestaanden en overledenen. Wij kunnen geen details geven omdat dat in zou grijpen in de privacy van nabestaanden en dat zullen wij dus nooit doen.

Wat doet GUV voor Dela-verzekerden?

GUV biedt nabestaanden van Dela verzekerden een oplossing. De mogelijkheid om toch gebruik te maken van de GUV Faciliteiten is dat men GUV kiest. Bij de verzorging van een uitvaart van een Dela verzekerde die uitgevoerd wordt door GUV krijgen de nabestaanden een vaste uitkering van Dela. GUV heeft geen invloed op de hoogte van dat bedrag. Maar GUV biedt wel een oplossing. 

De oplossing staat hier: GUV biedt Dela-verzekerden een oplossing

De andere optie is dat men de uitvaart wel door Dela laat verzorgen en ook gebruik maakt van het crematorium van Dela in Doetinchem. Die keuze staat iedereen natuurlijk vrij.

Voor regio Etten: Daarbij moeten wij wel vermelden dat de keuze voor GUV Crematorium Etten bij Dela 800 euro extra kost voor nabestaanden. Dela rekent, zo hebben wij vernomen, een toeslag omdat men voor Crematorium Etten kiest.