GUV - oplossing voor Dela-Verzekerden die een crematie bij GUV kiezen

Dela-verzekerden gedupeerd door GUV? Tuurlijk niet!
GUV verzorgt al 10 jaar uitvaarten voor nabestaanden van overledenen met een Dela verzekering!

Aangepaste tarieven bij GUV om nabestaanden te helpen!

GUV kan haar werkwijze en daardoor ook de tarieven aanpassen indien gebruik gemaakt wordt van de uitvaartverzorging van GUV en een opbaring en een crematie in een van de crematoria van GUV.
Het scheelt, vergeleken met onze “gewone uitvaartbegeleiding” zo’n 1.200 euro! 
Dela betaalt 2.953 euro uit voor het pakket van diensten en het pluskapitaal bedraagt minimaal 675 euro. De uitbetaling van Dela is in totaal dus minimaal 3.628 euro.
Daar bovenop kan GUV dus nog eens 1.200 euro als tariefsverlaging hanteren. Dat voordeel geeft GUV aan de nabestaanden!

Op de eindnota wordt het verschil in werkwijze in één bedrag in mindering gebracht op de toch al lage tarieven die GUV hanteert.
In totaal wordt er dus 2.953 + 675 (van de Dela-verzekering)  + 1.200 (verlaging GUV tarief door andere werkwijze) = 4.828 euro in mindering gebracht op de nota zoals u die van GUV ontvangt.
Als u een verhoogd Pluskapitaal heeft, dan kan de 675 euro een hoger bedrag zijn en wordt er nog meer op de uitvaartnota in mindering gebracht.

GUV verzorgt al meer dan 10 jaar uitvaarten voor nabestaanden van Dela-verzekerden.
Bel rechtstreeks GUV! Een telefoontje is voldoende. Wij nemen contact op en regelen alles voor de nabestaanden.

GUV – geen duizenden euro’s bijbetalen

Ons bereiken berichten dat Dela-medewerkers aangeven dat de uitvaart laten verzorgen door GUV duizenden euro's bijbetaling zou opleveren.
Door het aanpassen van onze dienstverlening aan de Dela-verzekering kunnen wij de prijs laag houden en zo is er slechts een minimaal verschil.

Voor diensten zoals een koffietafel, een advertentie of een bloemstuk moet bijbetaald worden omdat deze onderdelen niet in het Delapakket zitten.
Dat is echter veel Dela-verzekerden niet duidelijk. Men meent vaak dat de polis van Dela een volledige uitvaart, inclusief koffietafel etc. vergoed. Ook bij een uitvaartverzorging door DELA moet men voor deze posten extra betalen!