Doodgaan is duur

Uitvaartkosten: hoe hoog zijn die eigenlijk?
 
En wat moet je en wat mag je zelf beslissen?

Bij een uitvaart denken de meeste mensen aan een opbaring met een kist, afscheid nemen, een (kerk)dienst,
en een begrafenis of crematie. Uitnodigingen via rouwbrieven en de krant, bloemstukken en een
koffietafel. Moet men de uitvaart op deze wijze regelen of mag het ook soberder zonder advertenties of koffie?
Natuurlijk mag dat. Nabestaanden zijn niets verplicht.

Wat is “normaal”?
Normaal bestaat niet. Het afscheid moet passend zijn bij de overledene en de nabestaanden.
In onze regio is het meestal zo dat men een “volledige” uitvaart regelt van advertentie en rouwbrief
tot en met een koffietafel als afsluiting. Voor een gemiddelde crematie met aansluitende verstrooiing van
de as, betekent dat er totaal ongeveer 5.500 Euro aan kosten wordt gemaakt. Een begrafenis kost, vanwege de
kosten van een graf, ongeveer 2.000 Euro meer, dus 7.500 Euro. (prijspeil GUV)
 
Moet het dan zo duur?
Nee, als men een sobere uitvaart wil, kan dat ook. Een opbaring met een eenvoudig
bloemstuk, een kleine groep belangstellenden uitnodigen en in de gelegenheid te stellen afscheid te nemen.
Daarna kan de overledene in stilte gecremeerd worden. Dat kan al met al voor minder dan 2.400 Euro.

Kan het 
nog eenvoudiger?
Ja, als men op de plaats van overlijden (bv thuis) met de aanwezige nabestaanden afscheid neemt en de overledene wordt daarna in stilte gecremeerd, kan dat voor ongeveer 1000 Euro. (GUV)
 

Sterfgeval melden?

 

Is dat dan minder goed?
Nee, een afscheid in kleine, vertrouwde kring kan net zo waardevol zijn voor nabestaanden als een uitgebreide druk bezochte uitvaart. Het is aan een ieder zelf te bepalen hoe men afscheid van zijn dierbare neemt.
Belangrijk is dat men bewust en intens afscheid neemt. Daarbij is de uitvaartnota niet bepalend.
 
Waar moeten we op letten?
Ga naar een bekende uitvaartorganisatie en bel géén verzekeraar. De landelijke
verzekeraars hebben een commercieel belang om de uitvaart te willen regelen. Zoals recentelijk in veel
actualiteiten programma’s bleek is dat niet in het belang van de nabestaanden.

(Let op! GUV’s prijspeil is erg laag omdat er zonder winstoogmerk gewerkt wordt. Elders liggen de tarieven meestal aanzienlijk hoger.)